Provádíme kontrolní prohlídky stabeních strojů a manipulační techniky

jedná se o nařízení vlády č. 378/2001 (§4, odst. 2), zákon 309/2006 Sb. (§4, odst. 1) a zákon 262/2006 Sb. (§102, odst. 3). Podle této legislativy musí mít každý výrobní prostředek jedenkrát ročně, pokud není stanoveno jinak, provedenu kontrolní prohlídku, aby byl zjištěn jeho aktuální technický stav a odhalena případná rizika pro bezpečnost provozu.

Provádíme technické kontroly na vysokozdvižných vozících

Provádění TK je stanoveno zákonem dle normy ČSN EN ISO 3691-1 a to v intervalu minimálně 1x ročně. Součástí TK u vysokozdvižných vozíků poháněných plynem je také revize LPG, kterou je rovněž nutné opakovat minimálně 1x ročně.
 
Jak probíhá technická kontrola VZV
- nejprve je nutné si zajistit kvalifikovaný servis, který má technika s platným inspekčním osvědčením
- technik zkontroluje stav vozíku a vystaví protokol se soupisem zjištěných závad
- pokud to stav VZV umožní, vylepí technik na místě novou známku s označením platnosti
- oficiální protokol Vám technik či firma zašle na Vaši adresu, nebo ho předá již v místě provedení
- TK vysokozdvižného vozíku se nejčastěji provádí v místě nasazení
 
Jak postupovat v případě zjištění závad
Pokud je ve vystaveném protokolu uvedená nějaká závada nejprve zjistěte, ve které kategorii se nachází, podle její kategorie pak zvolte další vhodný postup.  
 
Kategorie :
A – Závada drobného charakteru neohrožující bezpečnost provozu
 - jedná se o lehkou závadu neohrožující bezpečnost provozu a není nutností ji odstranit, je to pouze informativní
 
B – Závada ohrožující bezpečnost
 - jedná se o závažnější poruchu, kterou je nutné odstranit do 30ti dnů, jinak je provedená TK neplatná
 
C – Nebezpečná závada
 - vozík není schopen provozu do odstranění uvedených závad

 

Ask for service

Send us a non-binding inquiry

This field is mandatory!
This field is mandatory!
The email is not in the correct format!
This field is mandatory!
This field is mandatory!
This field is mandatory!
This field is mandatory!
This field is mandatory!
This field is mandatory!
email Send

Reference

service operations carried out by us both on the premises of the company and when visiting the customer
Wait...